Home Employers
Zamestnávatelia-Podnikatelia
Zamestnávatelia-Podnikatelia
There are no translations available.

Vážený návštevník!

Po vstupe Maďarska a Slovenska do Európskej únie v prihraničných regiónoch oboch krajín sa čoskoro zvýšil záujem zo strany predstaviteľov hospodárskeho života o možnosti podnikania v druhom štáte.

Uvedomujúc si túto skutočnosť, v rámci aktivít cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius sme pripravili tretie vydanie tejto publikácie o najdôležitejších otázkach začatia podnikateľskej činnosti, zakladania živnosti a obchodných spoločností v Maďarsku a na horoscope for sagittarius tend to suffer from passiveness, hence work is an indispensable part of their life, which makes them sacrifice not only their free time, casino but their family interests as well. Slovensku.

V publikácii Vám priblížime legislatívne prostredie podnikateľskej činnosti, spôsob zakladania živnosti online casino a obchodných spoločností, možnosti cezhraničnej spolupráce, ako aj najdôležitejšie informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia a správy daní.

Dúfame, že naša publikácia bude pre Vás užitočná a našimi informáciami môžeme prispieť k tomu, aby ste v záujme úspešnej podnikateľskej činnosti poznali najdôležitejšie pravidlá pri zakladaní podnikania v Maďarsku a Slovensku.

Prajeme Vám veľa úspechov

Pákozdi Szabolcs
predseda partnerstva
Ing. Mária Poláčková
podpredsedníčka partnerstvaZačínam podnikať na Slovensku
Začínam podnikať v Maďarsku